BEÜ'DE KALİTE

Kaliteli eğitim, topluma hizmet, araştırma ve uluslararasılaşma BEÜ’nün öncelikleri arasındadır. Bu öncelikler çerçevesinde kaliteden ödün vermeden çalışmalarımızı yürütmekteyiz.

İlk olarak tüm derslikleri daha nitelikli ve teknik donanıma sahip modern derslikler haline getirdik. Aynı zamanda laboratuvar seferberliği başlattık, bir taraftan mevcut laboratuvarları güncellerken diğer taraftan ihtiyaç duyulan ve eğitim araştırma kapasitemizi artıracak yeni laboratuvarlar kurduk. Şu anda laboratuvarı olmayan program ve bölüm bulunmamaktadır. Laboratuvarlarımız hem eğitim kalitemizi olumlu etkiledi hem de araştırma kapasitemizi artırdı.

BEÜ’de ki tüm eğitim programları Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesine (TYYÇ) göre yeniden yapılandırıldı. Bu çalışma tamamlandıktan sonra eğitim programlarımızı Bologna Süreci veya yeni tanımlamasıyla Avrupa Yükseköğretim Alanına (AYA) uyumlu hale getirmek için çalışma başlattık. Bu çalışma sonunda Üniversitemiz mezunlarına verilen diplomaların uluslararası akademik ve mesleki tanınırlığını sağlayan aynı zamanda verdiğimiz diplomaların Avrupa Birliği düzeyinde kabul gördüğü anlamına gelen Diploma Eki Etiketi (Diploma Supplement Label) kullanma hakkı elde ettik.

Üniversitemiz lisans bölümlerinin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanınan MÜDEK, FEDEK gibi kalite dernekleri tarafından akredite edilmeleri ile ilgili süreci başlattık. Pilot fakülteler olarak Mühendislik ve Fen-Edebiyat Fakültelerini seçtik. Tüm bölümler uzun süren ve ortak çabayı gerektiren zorlu bir yolculuğa çıktılar ve akredite olan program sayımız hızla arttı.

Avrupa Üniversiteler Birliği Kurumsal Değerlendirme Programı’na (IEP) başvurmamız Üniversitemizin kalite süreçlerindeki deneyimini bir basamak daha yukarıya çıkarttı. Kalite konusunda IEP’in paydaşı olmak bizim için çok önemliydi. Yükseköğretimde kurumsal değerlendirme alanında Avrupa’nın en prestijli programı olan IEP tarafından yapılan değerlendirme sonuçları ve değerlendirme raporu çalışmalarımızın meyvelerini aldığımızı göstermektedir. Raporda BEÜ’nün pek çok uygulamasından övgüyle bahsedilmesi gurur vericidir.

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ), Yükseköğretimde kurumsal değerlendirme alanında Avrupa’nın en prestijli programı olan Avrupa Üniversiteler Birliği Kurumsal Değerlendirme Programı (IEP)’in değerlendirilmesinden başarıyla geçti ve başarı etiketini kullanmaya hak kazandı. Aynı zamanda Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA)’nın bağımsız bir üyelik hizmeti ve Avrupa Yükseköğretim Kalite Güvencesi Birliği (ENQA)’nın tam üyesi de olan IEP’e Türkiye’den 18 Üniversite başvuruda bulundu. Başvuruda bulunan Üniversitelerin çoğunluğu Ankara ve İstanbul’da yer alırken Batı Karadeniz de başvuran tek Üniversite Bülent Ecevit Üniversitesi oldu.

2015 yılının Kasım ayından beri yürütülen yoğun çalışmalar ve 2016 yılının Mart ve Mayıs aylarında IEP uzmanlarında gerçekleştirilen iki ziyareti de kapsayan değerlendirme süreci, Ağustos ayı sonunda değerlendirme raporunun BEÜ’ye sunulmasıyla son buldu. IEP uzman heyetince hazırlanan raporda BEÜ’nün eğitim, topluma hizmet, sunulan tüm hizmetlerde ve bilimsel araştırma gibi alanlardaki çalışmalarıyla ilgili övgü dolu ifadeler içermesi tüm BEÜ ailesini memnun etti.

Raporda, BEÜ’nün özellikle son beş yılda öğrenci, öğretim üyesi, bölüm ve program sayılarında önemli artışlar kaydedilirken kalite güvencesinin öncelikler arasında ilk sıralarda yer aldığına, kalite kavramının BEÜ’de günlük yaşamın bir parçası haline geldiğine ve büyümenin sadece niceliksel değil, nitelikli ve kaliteli bir büyüme olduğuna ve ayrıca bölgesel ve ulusal ihtiyaçlar dikkate alınarak gerçekleştirildiğine dikkat çekildi. Ayrıca BEÜ’nün Zonguldak ve Karadeniz bölgesinin kalkınmasında önemli rol oynadığı, sosyal ve kültürel hayatta bölgenin önemli eksiklerini giderdiği, eğitim ve araştırma alanlarında yüksek kaliteli hizmet sunduğu ifade edildi.

Üniversite olarak Haziran 2016’da, YÖK tarafından kurulan Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun 2016 yılında yapacağı üniversitelere yönelik kurumsal dış değerlendirme programına başvurduk. Kurumsal dış değerlendirmenin önemli bir bileşeni olan iç değerlendirme raporunu Kalite Kurulu’nun hazırladığı çerçeve doğrultusunda hazırlayarak süreçle ilgili önemli bir aşamayı tamamlamış olduk. Hedefimiz, Bülent Ecevit Üniversitesi’nin büyümesi ve hizmet alanlarını genişletmesini aynı kararlılıkla kalite güvencesinden ödün vermeden devam ettirmektir. Üniversitemizde yakın gelecekte akredite olan program ve araştırma merkezi sayısında da önemli artışlar olacaktır.

Sağlık alanında Batı Karadeniz’in sağlık üssü olan BEÜ, bünyesine kattığı fakülte, bölüm ve programlarla emin adımlarla büyümesine devam ediyor. Eğitime başlayacak olan Eczacılık Fakültesi ve yeni kurulacak Sağlık Bilimleri Fakültesi Zonguldak ve Batı Karadeniz Bölgesi için büyük önem taşıyor.

Bologna sürecinin önemli hedeflerinden birisi olan uluslararası hareketliliğe, dolayısıyla BEÜ’nün uluslararasılaşma boyutuna özel bir önem verdik. Mevcut Erasmus ve Mevlana programlarını etkin kullanmanın ötesinde özellikle uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı sayısını kaliteli bir şekilde yükseltme çabalarını artırdık. BEÜ kampüsleri, çok uluslu ve çok kültürlü kampüslere doğru hızlı bir şekilde değişim göstermektedir.

Tüm kampüslerimizin yeşil alanlarını artırmaya, çevreye duyarlı kampüsler oluşturmaya büyük özen gösterdik. Tüm bu kararlı çalışmaların sonucunda dünya üniversitelerini çevreye duyarlılık ve sürdürülebilirlik alanlarında her yıl değerlendiren Green Metric (Yeşil Ölçüm) Dünya Üniversiteler Sıralamasında Üniversitemiz 2014 ve 2015 yıllarında Türkiye birincisi oldu.

Öğrencilerimizin karar alma süreçlerine katılmalarını teşvik ettik. Ayrıca mezunlarla iletişime geçebilmek için Mezunlarla İletişim Koordinatörlüğünü kurduk. Tüm eğitim programlarımızın müfredatına Sosyal Sorumluluk Projesi Dersi koyduk böylece öğrencilerimizin çevreye duyarlılıkları artırıldı ve çevrelerine katkı sunan projeler gerçekleştirmeleri sağlandı.

Tüm bu çalışmalar aslında kalite sürecinin parçaları olup her bir parçanın diğer parçalarla etkileşime geçme, birbirini dönüştürme ve iyileştirme kapasitesi bulunmaktadır. Biz üniversite olarak önce yaparak ve yaşayarak öğrenmeyi ve kalite ile ilgili adımlar atarak ortak bir dil oluşturmayı tercih ettik. Şimdi bu ortak dili oluşturduktan sonra gönüllülük esasına göre yapılanları, “yapılması gerekenlere” dönüştürme zamanı…

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin